Scopul Procedurii este de a asigura feedbackul studentilor referitor la activitatile tuturor cadrelor didactice desfasurate la toate formatiile de studiu din cadrul fiecarei facultati (ciclurile licenta si master), atat la nivelul invatamantului cu frecventa, cat si la nivelul invatamantului la distanta. Informatiile anonime vor fi utilizate de catre cadrele didactice de predare si de seminarizare pentru initierea de modificari de continut si metode de predare/seminarizare în cursurile si seminariile în care sunt implicate, precum si pentru conducerea facultati pentru fundamentarea de decizii privind managementul performantei cadrelor didactice. Conducerea facultatii îsi asuma responsabilitatea de a colecta, prelucra datele asigurându-se deplina confidentialitate a rezultatelor ce vor fi puse la dispozitia cadrelor didactice NUMAI dupa postarea notelor pentru studenti în sistemul SIMUR.

  • Codurile de acces sunt distribuite sefilor de grupa/serie la inceputul perioadei de evaluare prin reprezentantii senatului studentesc. Fiecare student cere codul de acces reprezentantului grupei/seriei din care face parte. Alegerea aleatorie a codurilor asigura anonimitatea evaluarii.
  • Platforma se activeaza astfel incat studentii sa poata realiza evaluarea cadrelor didactice, indiferent de forma de invatamant urmata.

  • Evaluarea cadrelor didactice pentru semestrul 2, anul universitar 2019-2020, a avut loc in perioada 18-31 mai 2020.
  • VA MULTUMIM PENTRU PARTICIPARE!
   
 
Cod facultate: CSIE - Cibernetica, Statistica si Informatica Economica;
COM - Business si Turism;
CIG - Contabilitate si Informatica de Gestiune;
EAM - Economie Agroalimentara si a Mediului;
ECON - Economie Teoretica si Aplicata;
FABBV - Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori;
FABIZ - Administrarea afacerilor cu predare in limbi straine;
MAN - Management;
MAP - Administratie si Management Public;
REI - Relatii Economice Internationale;