LISTA CANDIDATILOR INSCRISI - MASTERAT
ADMITERE SEPTEMBRIE 2018

Cautare candidat
Cautarea se face dupa CNP

 

FACULTATEA
Administrarea Afacerilor, cu Predare în Limbi Străine   
Administrație și Management Public   
Business și Turism   
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică   
Contabilitate și Informatică de Gestiune   
Economie Agroalimentară și a Mediului   
Economie Teoretică și Aplicată   
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori   
Management   
Marketing   
Relații Economice Internaționale