AFISAREA REZULTATELOR LA TESTUL GRILA
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

Cautare candidat
Cautarea se face dupa CNP


Eventualele contestații pot fi depuse vineri, 14 septembrie 2018, între orele 8:00 – 12:00, la Registratura ASE (sala 0016). În acest sens, candidații vor prezenta legitimația de concurs de pe bancă, fișa de înscriere și cartea de identitate.
SERIA I
 1. Administrarea Afacerilor (cu predare in limbi straine)
 2. Administratie si Management Public - cod teza AP1
 3. Business si Turism - cod teza BT2
 4. Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
 5. Contabilitate si Informatica de Gestiune
 6. Economia Agroalimentara si a Mediului - cod teza EAM1
 7. Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori - cod teza FIN1
 8. Management - cod teza MAN1
 9. Marketing - cod teza MK2
 10. Relatii Economice Internationale
SERIA A II-A
 1. Business si Turism - cod teza BT1
 2. Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
 3. Economie Teoretica si Aplicata - cod teza ETA1
 4. Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori - cod teza FIN2
 5. Marketing- cod teza MK1
 6. Relatii Economice Internationale