REPARTIZAREA PE SALI A CANDIDATILOR PENTRU SUSTINEREA TESTULUI GRILA
SESIUNE SEPTEMBRIE

Cautare candidat
Cautarea se face dupa CNP

SERIA I

SERIA II

Intrarea în sală se va face între orele
8:00-9:00

Intrarea în sală se va face între orele
13:00-14:00

Susţinerea testului-grilă
9:30-12:00

Susţinerea testului-grilă
14:30-17:00

SERIA I
Administrarea Afacerilor (cu predare in limbi straine)
Sala: 0329    - Barem test grila AA1
Administratie si Management Public
Sala: 0319    - Barem test grila
Business si Turism
Sala:  1202    - Barem: BT1; BT2
Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
Sala: 1301    - Barem test grila
Contabilitate si Informatica de Gestiune
Sala: 1020    - Barem test grila
Economia Agroalimentara si a Mediului
Sala: 1202    - Barem test grila
Economie Teoretica si Aplicata
Sala: 1302    - Barem test grila
Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
Sala: 0321    - Barem: FIN1; FIN2
Management
Sala: 1201    - Barem test grila
Marketing
Sala: 1102    - Barem test grila
Relatii Economice Internationale

Sala: 1101    - Barem test grila

SERIA II
Contabilitate si Informatica de Gestiune
Sala: 1020    - Barem test grila
Marketing
Sala: 1102    - Barem test grila
Relatii Economice Internationale
Sala: 1101    - Barem test grila