REZULTATELE EXAMENULUI DE COMPETENTA LINGVISTICA
PROGRAME DE MASTERAT

SESIUNE IULIE 2018 Facultatea:  Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straine
 Limba: Germana
 Programul de studiu: Antreprenoriat si Administrarea Afacerilor (in limba germana)

REZULTATELE EXAMENULUI DE COMPETENTA LINGVISTICA - LIMBA Germana,

Nr.crt. Nume si prenume Cod candidat Statut Media
anilor de studiu
Medie
licenta
Rezultate
interviu
1.
IRIMIE A I RALUCA-MARIA
1073
Standard
7,26
8,48 Admis


Copyright © 2018 - Academia de Studii Economice din Bucuresti