Scopul Procedurii este de a asigura feedbackul studentilor referitor la activitatile tuturor cadrelor didactice desfasurate la toate formatiile de studiu din cadrul fiecarei facultati (ciclurile licenta si master), atat la nivelul invatamantului cu frecventa, cat si la nivelul invatamantului la distanta. Informatiile anonime vor fi utilizate de catre cadrele didactice de predare si de seminarizare pentru initierea de modificari de continut si metode de predare/seminarizare în cursurile si seminariile în care sunt implicate, precum si pentru conducerea facultati pentru fundamentarea de decizii privind managementul performantei cadrelor didactice. Conducerea facultatii îsi asuma responsabilitatea de a colecta, prelucra datele asigurându-se deplina confidentialitate a rezultatelor ce vor fi puse la dispozitia cadrelor didactice NUMAI dupa postarea notelor pentru studenti în sistemul SIMUR.

  • Codurile de acces (formate din 10 12 caractere) sunt distribuite sefilor de grupa/serie la inceputul perioadei de evaluare prin reprezentantii senatului studentesc. Fiecare student cere codul de acces reprezentantului grupei/seriei din care face parte. Alegerea aleatorie a codurilor asigura anonimitatea evaluarii.
  • Platforma se activeaza astfel incat studentii sa poata realiza evaluarea cadrelor didactice in ultimele doua sãptãmâni ale semestrului/de activitate didactica, indiferent de forma de invatamant urmata.
  • Pentru anul universitar 2016-2017, semestrul 1, evaluarea s-a incheiat in data de 24.01.2017. Urmeaza in luna iunie evaluarea pentru semestrul 2.