Academia de Studii Economice din Bucuresti
 Admitere la programele de licenta la forma de invatamant cu frecventa
 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017
 

VERIFICAREA DATELOR PRELUATE LA INSCRIEREA FINALA, DUPA INTRODUCEREA ACESTORA LA CALCULATOR,
FORMA DE INVATAMANT CU FRECVENTA
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017CAUTAREA CANDIDATULUI SE FACE DUPA CNP
INTRODUCETI CNP-ul